Vantaa ja kunnallisvaalit 2021

Perinteisen politiikan ulkopuolelta tulevana näen asiat eri kulmasta. Yrittäjätaustaisena ymmärrän tämän ajan tuomat lisähaasteet myös yrityksille. Tarvitsemme päätöksentekoon laaja-alaisesti asioita näkeviä ja draivilla eteenpäin vieviä ihmisiä. Yhdessä tekemällä, yhteisöllisyyttä lisäämällä ja heikommassa asemassa olevista huolta pitäen koko yhteiskuntamme voi paremmin.

Tärkeimmät teemat

1 Apua matalalla kynnyksellä nopeasti

Ex-paniikkihäiriöisenä ja aikuisen erityislapsen äitinä edistän erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluita.

Erityistä tukea voi tarvita hetkellisesti elämän kriisitilanteissa tai pitkäaikaisesti sairauden, vamman tai iän vuoksi. Uudet ja jo olemassa olevat teknologiat mahdollistavat kustannustehokkaita tapoja tarjota ensitukea akuuttiin hätään nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Nuorten täytyy saada apua mielenterveysongelmiin heti. Jokainen hukattu viikko, kuukausi ja vuosi on liikaa, niin nuorelle itselleen kuin yhteiskunnallekin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on meidän kaikkien asia, he eivät saa jäädä yksin.

Johanna Lätti, ehdokas, kunnallisvaalit 2021, Vantaa Vihreät, ehdokkaat, vaalit, Lätti, Vihreät, Vantaa, Kunnallisvaalit, 2021, yrittäjyys, yhteisöllisyys, erityistä tukea, erityislapsi, de gröna, luonto, inhimillinen, morsmaikku, yrittäjä, pienyrittäjä, Myyrmäki, lähiö, lähiö on luksusta

2 Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme.

Pidetään huoli siitä, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen taso pysyy korkealla ja nostetaan sitä entisestään. Luodaan käytäntöjä, jotka auttavat nuoria jaksamaan opinnoissaan ja valmistumaan niin ammatillisesti kuin akateemisesti.

Ymmärretään, että jokainen ihminen on yksilö ja oppii eri tavalla. Luodaan käytäntöjä, jotka tähtäävät siihen, että lapset ja nuoret tunnistavat mielialansa, hyväksyvät itsensä ja oppivat elämää varten. Tehdään kaikkemme, että kiusaamisen puututaan heti ja sanotaan kaikelle vihapuheelle ei.

Pidetään päiväkodit, koulut ja työpaikat sisäilman suhteen terveinä. Korjataan kunnolla tai puretaan huonokuntoiset rakennukset. Varhainen puuttuminen sisäilmaongelmiin vähentää sairastumisia ja säästää loppupeleissä kaupungin varoja.

Johanna Lätti, ehdokas, kunnallisvaalit 2021, Vantaa Vihreät, ehdokkaat, vaalit, Lätti, Vihreät, Vantaa, Kunnallisvaalit, 2021, yrittäjyys, yhteisöllisyys, erityistä tukea, erityislapsi, de gröna, luonto, inhimillinen, morsmaikku, yrittäjä, pienyrittäjä, Myyrmäki, lähiö, lähiö on luksusta

3  Lähiö on parhaimmillaan luksusta

As Oy:n puheenjohtajana ja isännöinti- ja huoltoyrityksen hallituksen varapuheenjohtajana toimin tasa-arvoisen, ekologisen, yhteisöllisen, hyvinvoivan ja liikuttavan lähiöasumisen uudistajana. Olen ideoimassa yhdessä Heikki Halmeen kanssa uudenlaista lisäarvoa lähiöasumiseen.

On luksusta astua ovesta ulos melkeinpä suoraan metsään ja kävellä tai pyöräillä pitkin loputtomia reittejä. On luksusta hypätä muutaman minuutin kävelyn jälkeen junaan, joka vie vaikka toiselle puolelle Suomea, lentokentälle tai pääkaupungin ytimeen. On luksusta saada tarvitsemansa palvelut läheltä käyttämättä aikaa matkustamiseen. Pidetään näistä asioista huolta ja tuodaan palveluja lisää ja muutetaan niitä toimivammaksi.

Luodaan ilmaisia liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti. Liikunta-, teatteri-, taide-, musiikki- tai käsityöharrastus tukevat kaikki ihmisen hyvinvointia. Innovoidaan uusia tapoja innostaa ihmisiä mukaan harrastamaan ja olemaan osa yhteisöä. Kaikki positiivinen yhteisöllisyys luo uusia ystävyyssuhteita ja estää yksinäisyyttä. Katkotaan sillat sukupolvien väliltä ja luodaan uusia kanavia eri sukupolvien harrastaa yhdessä.

4 Eettinen yrittäjyys

Yrittäjänä 25 vuoden kokemuksella tiedän yrittämisen ilot, tuskat ja kompastuskivet.

Tulevaisuuden menestyvät yritykset kantavat ekologisen ja tasa-arvoisen vastuun toiminnassaan. Suuryritysten liiketoiminta ei ole vain osakkeenomistajien etua ajavaa tekemistä, vaan tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa, jossa annetaan ja saadaan puolin ja toisin. Uusien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on tärkeä osa kestävää ja yhteisöllistä yrittäjyyttä. Vantaalaisten yritysten kyvykkyyttä uudistaa itseään pitää kiihdyttää koulutus- ja työpajatoiminnalla.

Yritysmaailma ei ole pelkästään isoja yrityksiä vaan myös pieniä muutamia henkilöitä työllistäviä yrityksiä sekä yksinyrittäjiä. Vantaa voi olla edelläkävijä ja tarjota kohtuuhintaista säännöllistä toimitilaa myös aloitteleville kauppialle, käsityöläisille ja kahviloille. Samoin erilaiset yhteiset toimistotilaratkaisut ovat kehittämisen kohde. Kun alkumetrit tehdään helpoksi ja yrittäjyyttä tuetaan kaikin tavoin, yhä useampi uskaltaa kokeilla. Ties mitä yrityksiä syntyy, kun esteet raivataan yhdessä pois tieltä ja kannustetaan yrittämiseen. Suurinkin yritys on lähtenyt liikkeelle joskus autotallista.

5 Vantaasta hiilineutraali

Liikenne ja lämmitys ovat suurimpia päästölähteitä Vantaalla vieden noin 76% osuuden koko potista.

Luomalla joustavampia yhteyksiä joukkoliikenteeseen ja pitämällä pyöräilyväylät kunnossa vähennämme autoilun tarvetta. Autoa kuitenkin tarvitaan sekä yritysten kuljetuspuolella että yksittäisessä käytössä. Vantaan tulee olla edelläkävijä ottaessaan käyttöön vähäpäästöisempiä tapoja autoilla.

Uusiutuvan energian käyttö ja saatavuus ovat avainasemassa niin asuin- kuin toimitilojen lämmityksessä. Kaupungin tulee muuttaa omassa hallinnassaan olevia kiinteistöjä vähemmän energiaa käyttäviksi ja vaihtoehtoisia energian lähteitä hyödyntäviksi.

Kaikkien kiinteistöjen energiatehokkuutta tulee parantaa laskemalla energiavirrat uusiksi, eristämällä lisää ja oikeaoppisesti.

24 % päästöistä Vantaalla tulee käyttösähköstä, teollisuudesta, työkoneista, jätteiden käsittelystä ja viimeiset pisarat mitenkään niitä väheksymättä, ihmisen ruoan ja kulutus hyödykkeiden käytöstä.

Kaikkea on katsottava tarkemmin ja tutkittava ilmastolle ystävällisempiä tapoja toimia niin kaupungissamme kuin maailmassa, ilman ennakkoluuloja. Pienistäkin teoista syntyy yhdessä isoja.

Vihreät järjestöt ja yhdistykset, joihin kuulun:

Seuraaviin asioihin olen sitoutunut:

Vantaan Vihreät Naiset