Välfärdsområdesvalet 23.1 2022

Det behövs beslutsfattare som driver saker framåt och som ser saker ur ett bredare perspektiv. Med bakgrund som entreprenör och som nybliven influerare ser jag saker ur ett bredare perspektiv. Vårt samhälle mår bättre då vi gör saker tillsammans, ökar på gemenskapen och stöder dem som behöver det allra mest. Motsättningens tid är slut och vi bör lära oss att samarbeta, även om vi är av olika åsikt om saker. 

Mina viktigaste teman

1. Snabbt hjälp med låg tröskel 

Som en person som tidigare lidit av panikångest och som nuvarande mamma till ett vuxet barn med specialbehov främjar jag servicen av de som är i behov av särskilt stöd. 

Man kan vara i behov av särskilt stöd stundvis i krissituationer eller på grund av långvarig sjukdom, handikapp eller ålder. Nya och nuvarande digitala applikationer möjliggör kostnadseffektiva sätt att erbjuda första hjälp vid akuta fall snabbt och med låg tröskel. 

Till psykisk ohälsa skall man få hjälp genast. Varje bortkastade vecka, månad och år är för mycket, för individen själv men också för samhället. Det är vår allas sak att ta hand om såväl barns, ungas, vuxnas och seniorers välmående. Ingen får bli ensam. 

2. Planering av fungerande hälsovård 

Nuförtidens hälsovård formas i enlighet med människors behov och digitaliseringen. Service eller vård kan fås hemma, den kan röra sig på hjul och vara nåbar på nätet eller via telefonsamtal. Snabb reaktion i rätt tid kan spara individens och samhällets tid och resurser betydligt. 

Vi skall förutse det kommande livet redan i daghem och skolor: Vi skall tar i bruk lektioner om självkännedom, då man lär sig att hantera och förstå tankarna. Utöver de traditionella första hjälp kunskaperna skall vi lära våra barn att stödja en vän, som är ledsen eller håller på att få en panikattack. Det skulle även vara viktigt att tillägga lekfulla gymnastiklektioner för varje dag och inte endast en gång i veckan. 

3. Effektiva räddningstjänster, första hjälp och sjukvård 

Ifall en individ inte får rätt slags vård i rätt tid, blir det tungt både för individen och för systemet. Det blir även tungt individens närstående. Samtidigt blir köerna längre som ett resultat av ett haltande system. 

Det är viktigt att försäkra att våra system fungerar rätt och effektivt. Nya vanor och serviceformer är viktiga att uppfinna, så att framtidens service är lättillgängligt och som serverar individerna själva, inte systemet. Det är viktigt att öka platser i utbildningarna där det behövs men även fundera ifall varje jobb behöver en flerårig utbildning, eller räcker de i vissa fall med en annan människas empatiska närvaro. 

Vi skall försäkra att samarbetet mellan den offentliga sektorn, privata sektorn och organisationer är fruktbart och kompatibelt.

4. Handikapptjänster skall inte utkontrakteras med lätta grunder 

Vissa specialgrupper, såsom personer med intellektuell funktionsnedsättning, är i behov av handledare och stöd av personer som de blivit bekanta med. Valet av denna slags service skall göras med speciell noggrannhet och utbytet till nytt eller flytt skall övervägas noggrant.

Johanna Lätti och Pekka Haavisto på marknaden i Myrbacka november 2021

Gröna organisationer och föreningar som jag är medlem:

Här är de saker som jag åtog mig att göra i kommunalvalet och som jag fortfarande håller fast vid: