Aluevaalit 23.1 2022

Tarvitsemme päätöksentekoon laaja-alaisesti asioita näkeviä ja draivilla eteenpäin vieviä ihmisiä. Yrittäjätaustaisena ja tuoreena vaikuttajana näen asiat laajemmin. Yhdessä tekemällä, yhteisöllisyyttä lisäämällä ja heikommassa asemassa olevista huolta pitäen koko yhteiskuntamme voi paremmin. Vanhan ajan vastakkain asettelun on aika loppua ja meidän on syytä oppia tekemään yhteistyötä, vaikka olisimmekin eri mieltä itse asiasta.

Tärkeimmät teemat

1 Apua matalalla kynnyksellä nopeasti

Ex-paniikkihäiriöisenä ja aikuisen erityislapsen äitinä edistän erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluita.

Erityistä tukea voi tarvita hetkellisesti elämän kriisitilanteissa tai pitkäaikaisesti sairauden, vamman tai iän vuoksi. Uudet ja jo olemassa olevat digitaaliset sovellukset mahdollistavat kustannustehokkaita tapoja tarjota ensitukea akuuttiin hätään nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Mielenterveysongelmiin täytyy saada apua heti. Jokainen hukattu viikko, kuukausi ja vuosi on liikaa, niin ihmiselle itselleen kuin yhteiskunnallekin. Niin lapsen, nuoren, aikuisen kuin seniorinkin hyvinvoinnista huolehtiminen on meidän kaikkien asia, ketään ei saa jäädä yksin.

2 Suunnitellaan toimivat terveyspalvelut ja ennakoidaan

Nykyajan terveydenhuolto on ihmisen tarpeiden ja digiajan mukaan muotoutuvaa. Palvelu tai hoito voi tulla kotiin, liikkua pyörillä, olla saavutettavissa netissä tai puhelinsoitolla. Nopea reagointi oikea-aikaisesti voi säästää ihmisen ja yhteiskunnan aikaa ja varoja huomattavasti.

Ennakoidaan jo päiväkodeissa ja kouluissa tulevaa elämää: Otetaan käyttöön itsensä tuntemisen oppitunnit, joilla opitaan käsittelemään mielen muuttuvia asioita. Opetetaan lapsillemme perinteisten ensiaputaitojen lisäksi taidot, miten olla tukena ystävälle, jonka mieli on maassa tai joka saa paniikkikohtauksen. Lisätään leikkimuotoinen liikunta jokaiseen päivään, eikä pidetä liikuntaa yhtenä kerran viikossa tapahtuvana oppituntina.

3. Pelastuspalvelut, ensihoito ja sairaanhoito tehokkaaksi

Jos ihminen ei saa oikeanlaista apua oikeaan aikaan, jää hän luukulta toiselle siirrettäväksi taakaksi. Taakka on suuri myös apua tarvitsevalle ihmiselle itselleen tai hänen lähioimaiselleen. Samalla ontuvan järjestelmän aiheuttama potilastaakka muodostaa yhä piteneviä jonoja.

Huolehditaan siis siitä, että järjestelmämme toimivat oikein ja tehokkaasti. Innovoidaan uusia käytäntöjä ja palvelumuotoja, jotta tulevaisuuden palvelut ovat helposti saavutettavissa ja oikeasti palvelevat ihmistä itseään, ei järjestelmää. Lisätään koulutuspaikkoja sinne, missä niitä tarvitaan ja mietitään, tarvitseeko jokainen työ monivuotisen koulutuksen, vai olisiko jossain kohdassa jo toisen ihmisen empaattinen läsnäolo riittävä.

Pidetään huoli siitä, että julkisten, yksityisten ja järjestöissä toimivien tahojen yhteistyö on hedelmällistä ja yhteen sopivaa, toinen toistaan tukevaa.

4. Vammaispalveluja ei tule ulkoistaa kukkaro kädessä

Tietyt erityisryhmät, kuten kehitysvammaiset, tarvitsevat asumisohjaajia, työohjaajia ja tukea henkilöiltä, jotka ovat tulleet heille tutuiksi ja jotka tuntevat vammaisen henkilökohtaisesti. Näiden palvelujen valinta on tehtävä erityistä huolellisuutta noudattaen ja niiden vaihtaminen uuteen tai siirto toisaalle täytyy harkita tarkoin.

Myyrmäen Marrasmarkkinoilla startattiin Vantaa-Kerava hyvinvointialueen aluevaalikampanja. Mielenkiintoisia keskusteluja käytiin Pekka Haaviston johdolla.

Vihreät järjestöt ja yhdistykset, joihin kuulun:

Seuraaviin asioihin sitouduin kuntavaaleissa 2021 ja sitoudun niihin edelleen: